Om Nyponrosen

Nyponrosens förskola ligger på Bennets väg i Malmö och består av en avdelning med plats för 22 barn i åldrarna 1–5 år.

Under de första tjugofem åren drevs Nyponrosen som ett föräldrakooperativ, med sedan april 2016 drivs det som ett personalkooperativ med bolagsformen ekonomisk förening. Vi tillämpar syskonförtur och har ett eget kösystem.

Odling på gården.

Vi som jobbar på Nyponrosen är fyra ordinarie medarbetare och ett antal vikarier.

Vår pedagogiska verksamhet är utformad så att barnen får en lärorik vardag med aktiviteter som inkluderar lek och kreativitet, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, rytmik, matematik, teknik, naturvetenskap, IT, språk- och skriftutveckling, miljö- och naturvård och kulturarrangemang. Verksamheten ger också barnen omvårdnad, omsorg, fostran och stöd i sin sociala och motoriska utveckling.

”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet.” (Ur Skolverkets läroplan för förskolan.)

Vi arbetar efter ett tematiskt/projektorienterat arbetssätt efter barnens intresse.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.” (Ur Skolverkets läroplan för förskolan.)

Varje barn ska få möjlighet att utveckla sina förmågor som uppmuntrar till eget forskande och lärande utifrån den inbjudande miljön, med medforskande pedagoger som är aktivt närvarande i barnens lek. Vi strävar efter att barnen ska bli självständiga och självgående. Därför utformas våra aktiviteter utifrån barnens intresse och miljön är anpassad efter barnen. Som pedagoger ska vi vara observanta och lyhörda.

Så här kan en dag se ut på Nyponrosens förskola:

  • Frukost
  • Samling + fruktstund
  • Lek/arbetsstund/utevistelse
  • Lunch
  • Vila/saga
  • Lek/arbetsstund/utevistelse