Bilder

Helkroppsmålning - ett exempel på den skapande verksamheten.
Odling på gården.
Språklek med hjälp av bokstavspärlor, för att utveckla intresset för skriftspråk och förståelsen för olika symboler.
Lek på kullen.
Kojbygge på gården - ett sätt att utveckla sin förmåga att konstruera och bygga med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
Flanosaga (flanellograf) låter barnen själva stå för berättandet.
Balansgång på lekplatsen.
Sommaravslutning 2016. Årets pjäs: ”Vännerna i kungaskogen”.
Sommaravslutning 2016. Årets ”förskolenter” springer ut.