Nyponrosens förskola arbetar utifrån barnens behov, erfarenheter, intressen och åsikter

Digital utveckling 


Språkutveckling

 


Matematisk

utveckling

 


Forskningsbaserat

lärande


Utforskande-Nyfikenhet-Lust att lära

Kommande evenemang

Feb

Mars

Tema: Empati & Hälsa/Rörelse


 


Evenemang: Lika fast olika-Lika värde

- Rocka sockor

- Påskfest (utklädnad, frivilligt)

Galleri