Nyponrosens förskola arbetar utifrån barnens behov, erfarenheter, intressen och åsikter

Digital utveckling

Språkutveckling

 


Matematisk

utveckling

 


Forskningsbaserat

lärande


Utforskande-Nyfikenhet-Lust att lära

Nyponrosens evenemang

Juni

April

Mars

Feb

Avslutning 2021:s Förskolenter

- Förskolan önskar Förskolenterna

   all lycka i framtiden


Påsk på förskola

- KultUr, öka intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald

- Återvinning

- Hållbarutveckling

Lika fast olika-Lika värde

- Rocka sockor

- Påskfest (utklädnad, frivilligt)

Tema: Empati & Hälsa/Rörelse

 


Galleri